کیانا محبوب

فوق لیسانس نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا،دانشگاه هنر-تهران

لیسانس نقاشی(با رتبه ممتاز)دانشکده هنر اصفهان ۱۳۸۳

فوق لیسانس نقاشی(با رتبه ممتاز)دانشکده هنرهای زیبا،دانشگاه هنر-تهران ۱۳۸۶

برگزاری نمایشگاه انفرادی

شرکت در چندین نمایشگاه گروهی،نمایشگاه همگرایی در سفارت ایتالیا،نمایشگاه دهکده جهانی ایران و آلمان و بینال های داخلی

همکاری با سازمان صدا و سیمای مرکز اصفهان

همکاری با کمیته پژوهش دانشگاه هنر اصفهان

عضویت در انجمن نقاشان استان اصفهان

عضویت در انجمن نقاشان تهران

گواهینامه کارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی در رشته گرافیک

گواهینامه کارگاه آموزشی طراحی و تدوین برنامه های آموزشی و درسی مهارتی

برگزاری سمینار آموزشی کاربرد و مبانی هنرهای تجسمی در زندگی روزمره

مدرس دانشگاه از سال ۱۳۸۵(دانشگاه های سپهر،نجف آباد،بزرگمهرو…)

مدیر گروه رشته گرافیک دانشگاه جامع علمی کاربردی عتیق از سال ۹۰ تا ۹۳

مدرس هنرستان هنرهای زیبای اصفهان

فعالیت در حوزه کنکور هنر از سال ۱۳۹۰

برگزار کننده نمایشگاه گروهی گرافیک در خانه هنرمندان اصفهان

موسس آموزشگاه هنرهای تجسمی هورشید