محمد خرمیان

محمد خرمیان

مدرس دانشگاه

محمد خرمیان

کارشناسی هنر

عضو انجمن طراحان گرافیک ایران

طراح برگزیده و چاپ آثار در کتاب گرافیک دانشجویی

شرکت در نمایشگاه گروهی طراحان گرافیک ایران

طراح برگزیده و چاپ آثار در کتاب فرهنگ بزرگ طراحان گرافیک ایران

طراح برگزیده جشنواره خلاقیت در تبلیغات

طراح برتر بسته بندی در اولین جشنواره بسته بندی ایران

مشاوره و اجرای برنامه های برندسازی برای شرکت ها

راه یابی به چهارمین جشنواره و نمایشگاه دوسالانه انجمن طراحان گرافیک ایران (سرو نقره ای)

راه یابی به نمایشگاه اولین فستیوال بسته بندی تهران