طناز لشگری

انیماتور – طراح گرافیک –  تصویرگر

کارشناسی ارشد گرافیک / دانشکده هنر و معماری تهران

کارشناسی مجسمه سازی / دانشگاه هنر تهران

عضو انجمن کاریکاتوریستان اصفهان

عضو انجمن مجسمه سازان ایران

عضو انجمن فیلمسازان انیمیشن ایران

شرکت در پنجمین بینال مجسمه سازی

شرکت در اولین اکسپوی مجسمه سازی ایران

شرکت در اولین بینال مجسمه های شهری ایران

ساخت و نصب مجسمه شهری

تصویرسازی کتاب کودک

 مسلط به نرم افزارهای   Maya , Illustrator , Anime studio , Photoshop