ستاره ملک خویان

استاد ستاره ملک خویان

کارشناس ارشد ارتباط تصویری

سـوابق تحصیـلی

کسب رتبه نخست المپیاد فنی و حرفه ای در  رشته گرافیک 1379

دیپلم گرافیک از هنرستان هنرهای زیبای دختران اصفهان 1382

کارشناس ارتباط تصویری از دانشگاه الزهرا 1385

کارشناس ارشد ارتباط تصویری از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز 1392

سـوابق آمـوزشی

مدرس دانشگاه غیرانتفاعی نجف آباد سال 93

مدرس دانشگاه علمی کاربردی مبارکه سال 93 تا 96

مدرس دانشگاه علمی کاربردی زرین شهر سال 96

مدرس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر 1 سال 94

مدرس دانشگاه علمی کاربردی عتیق سال 92

مدرس دانشگاه علمی کاربردی فنی و حرفه ای سال 93

هنرستان هنرهای زیبای دختران سال 88 تا 90

موسسه فرهنگ پژوهان سال 89 تا 95

آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی ناربن سال 96

سـوابق  اجـرایی

طراح و مشاور روزنامه و نیازمندی های عصر اصفهان سال 91 تا 96

طراح و مشاور موسسه راه نوین نوید سال 82 تا 95

طراح و مشاور برند پینک لیلی(کشور رومانی) سال 83 تا 90

طراح و مشاور برند پلیر(کشور اتریش) سال 83 تا 90

طراح و مشاور کافه رستوران همیشگی سال 94 تا 95

طراح و مشاور آروین طب سال 84 تا 96

طراح و مشاور ماهنامه سلامت و توسعه سال 89 تا 90

طراح و مشاور برند چای اشکیار سال 95 تا 96

طراح و مشاور برند خشکبار آدرینا سال 95 تا 96

طراح و مدیر انجمن ریاضیدانان جوان سال 83 تا 85

طراح کانون تبلیغاتی واژار سال 88 تا 90

طراح شهرداری فولادشهر سال 94

طراح لیزینگ میلاد شهر(برج میلاد) سال 95

طراح گالری ملکیان سال 95

طراح موسسه زبان رایکا سال 95

طراح نگارسنگ سال 90

ستاره ملک خویان

سوابق تحصیلی:

مقطع متوسطه (هنرستان هنرهای زیبا دختران اصفهان)- 1383

پیش دانشگاهی (هنرستان هنرهای زیبا دختران اصفهان)- 1382

کارشناس ارتباط تصویری (دانشگاه الزهرا تهران)- 1387

کارشناس ارشد ارتباط تصویری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)- 1391

سوابق آموزشی

مدرس هنرستان هنرهای زیبا دختران اصفهان- 1/7/88_28/12/91

مدرس دانشگاه علمی و کاربردی واحد عقیق – نیم سال دوم 1391_1392

مدرس دانشگاه علمی و کاربردی واحد عقیق- نیم سال اول 1393_1392

مدرس مبارکه_دانشگاه فرهنگ و هنر – نیم سال دوم 1393_1392

مدرس دانشگاه علمی و کاربردی واحد مبارکه- نیم سال اول 1393_1394

مدرس دانشگاه علمی و کاربردی واحد مبارکه – نیم سال دوم 1393_1394

مدرس دانشگاه علمی و کاربردی واحد مبارکه – نیم سال اول 1395_1394

مدرس دانشگاه علمی و کاربردی واحد مبارکه – نیم سال دوم 1395_1394

مدرس دانشگاه علمی و کاربردی واحد مبارکه – نیم سال اول 1396_1395

مدرس دانشگاه علمی و کاربردی واحد مبارکه – نیم سال دوم 1396_1395

مدرس دانشگاه علمی و کاربردی واحد مبارکه و زرین شهر – نیم سال اول 1397_1396

مدرس دانشگاه فرهنگ و هنر – نیم سال اول 1398_1397

مدرس پرستیژلند – نیم سال دوم 1398_1397

مدرس دانشگاه غیرانتفاعی نجف آباد

تأسیس و مدیریت آموزشگاه هنرهای تجسمی ناربن از 04/1395 تا کنون

برگزاری ورکشاپ:

طراحی لوگو آموزشگاه هنرهای تجسمی ناربن 08/06/1396

ورکشاپ طراحی شناسنامه لوگو آموزشگاه هنرهای تجسمی ناربن 26/02/1398

ورکشاپ برند سازی و هویت سازمانی 04/04/1398

ورکشاپ بریف و هویت سازمانی 21/11/1398

نمایشگاه گردانی:

نمایشگاه (وحدت گرایی) آثار آرمان صالحی / گالری دیبا 22/01/97  الی 28/01/1397

نمایشگاه (درختی چهل ساله) آثار سعادت براری / گالری دیبا  5/11/1397 الی  16/11/1397

نمایشگاه (طراحی صنعتی) گروهی / گالری دیبا  18/12/1396  الی  28/12/1396

نمایشگاه (مجسمه های چرمی) گروهی / گالری دیبا 04/12/1396  الی  15/12/1396

نمایشگاه (نغمه) آثار نغمه رضیان / گالری دیبا 29/04/1397  الی 4/04/1397

نمایشگاه گروهی دانشجویی تصویرسازی و گرافیک(نگارخانه اصفهان- سیتی سنتر) 20/014/1394  الی  07/06/1398

برگزاری نشست:

گرافیستاک 1 حسین حسینی (گالری دیبا) 07/06/1398

گرافیستاک2 علیرضا عسکری فر (گالری دیبا) 14/06/1398

گرافیستاک3 علی زیبایی (گالری دیبا) 20/06/1398

گرافیستاک4 رسول شاه نظری (گالری دیبا) 04/07/1398

گرافیستاک5 میلاد کوچکیان (گالری دیبا) 17/07/1398

گرافیستاک6 احمد عزیزپور (گالری دیبا) 25/07/1398

مسابقات:

نفر اول مسابقه طراحی لوگو شهرداری فولادشهر

رتبه اول المپیاد فنی و حرفه ای (استانی)

سوابق اجرایی:

طراح و مشاوره برند پینک لیلی (کشور رومانی) 1390_1383
طراح و مشاوره پویش سازان هوشمند پارتاک 1397
طراح و مشاوره برند آدرینا 1398_1395
طراح و مشاوره رستوران شهرزاد 1397
طراح و مشاوره موسسه زبان رایکا 1395
طراح و مشاوره لیزینگ میلادشهر 1395
طراح و مشاوره برند چای اشکیار 1396_1395
طراح و مشاوره دبستان و پیش دبستان راه نوین نوید 1395_1382
طراح و مشاوره DHL
طراح و مشاوره کافه همیشگی 1395_1394
طراح و مشاوره مجله سلامت و توسعه 1390_1389
طراح و مشاوره نگارسنگ 1390

طراح و مشاوره شرکت آروین طب 1396_1384

تصویرساز و مدیر طراحی انجمن ریاضی دانان جوان 1385_1383

طراح لباس پرنسل بیمارستان خانواده 1397