1001 نقش مایه ی تزیینی

1001نقش مایه تزئینی

1001 نقش مایه ی تزیینی

بخشی از مقدمه کتاب

این کتاب یک راهنمای عملی برای کسانی است که از نقوش تزیینی در کارشان استفاده می‌کنند. از میان حدود پنج هزار نمونه که طی تحقیقاتم در کتابخانه‌ها و موزه‌های اروپا و آسیا جمع‌آوری کردم، هزار و یک نقش انتخاب شده است. انتخاب من در درجه اول به منظور نشان دادن تکامل طراحی گرافیک بوده است. نقوش اصلی در منبع و تکنیک بسیار متغیرند؛ از این رو تلاش کردم بدون تحریف جوهره‌ی هریک، آن‌ها را در قالب‌های مشترکی از نظر مشخصات دسته‌بندی کنم. متن کوتاهی که پیش از شرح نقوش آمده، به منظور تفسیر راحت‌تر این هزار و یک نقش آورده شده است. نقوش این کتاب بر اساس شکل‌های اولیه متفاوتی که به هریک نزدیک‌ترند، چیده شده‌اند؛ این شکل‌های اولیه عبارتند از مربع، دایره، مثلث، شکل‌های مکرر خطی، شکل‌های گیاهی و حیوانی. در نمایه‌ی انتهای کتاب برای دسترس آسان‌تر، این نقوش بر اساس خاستگاه و تاریخ ساخت دسته‌بندی شده‌اند.

بدون نظر

نظر شما چیست؟