گرافیک،یک قرن پوستر و طراحی تبلیغاتی

گرافیک،یک قرن پوستر و طراحی تبلیغاتی

بخشی از مقدمه کتاب

کتاب گرافیک،یک قرن پوستر و طراحی تبلیغاتی به نویسندگی آلن ویل و ترجمـه‌ی سونیا رضا پور اسـت .

در این کتاب به بررسی تاثیر طراحی گرافیک در صنعت تجارت و تبلیغات پرداخته شده است.

با ارائه نمونه هایی از تصویرسازی به تاریخچه طراحی گرافیک و پیدایش آن پرداخته است.

به نوآوری های بین المللی در این زمینه و دگرگونی های طراحی تبلیغاتی در کشورهای مختلف می پردازد.

همچنین تحولات سیاسی و اجتماعی دهه ۶۰ تا آغاز عصر دیجیتال و بررسی نقش عصر دیجیتال در طراحی گرافیک را مورد بررسی قرار می دهد.

بدون نظر

ارسال دیدگاه