هیجان و منطق در رفتار مصرف کننده

هیجان و منطق در رفتار مصرف کننده

بخشی از مقدمه کتاب

هیجان و منطق و (درگیری ذهنی) مصرف کنندگان، نگرشی درباره ی محصولات، نام های تجاری و تبلیغات دارند و این نگرش ها بر تصمیم خریدشان تاثیر می گذارد . هیجان و منطق هر دو روش های دانستن و درک  واقعیت هستند اما عملکرد بسیار متفاوتی دارند. هیجان ممکن است خود انگیخته منتقل شود در حالی که پیام های منطقی به صورت نمادین انتقال می یابند به همین خاطر در دنیای امروز جایگاه یابی هیجانی، حوزه جدیدی را برای تمایز محصولات ارائه می دهند بنابراین در حالی که ویژگی های محصول برای کالاهایی (با درگیری بالا) مهم هستند، انتقال هیجانی نیز برای تمایز کالاهایی(با درگیری کم) و (کالا های یکنواخت) ضروری است

این کتاب به عنوان یکی از معروف ترین کتاب ها و به عنوان یک کتاب مرجع در این حوزه در مراکز آموزشی دنیا تدریس می شود.

بدون نظر

ارسال دیدگاه