مشتری مداری و تکنیک های رفتار با مشتری

تکنیک های رفتار با مشتری

مشتری مداری و تکنیک های رفتار با مشتری

بخشی از مقدمه کتاب

این تمام چیزی است که نسل دوم بازاریابی به آن باور دارد، قانون طلایی که می گوید: (مشتری پادشاه است) یا (همیشه حق با مشتری است)، بازاریابی امروز، بازاریابی رابطه ای یا تعامل بین سازمان و مدیران از یک طرف ومشتری و ارباب رجوع از سوی دیگر است. تعادل بین دو طرف نیز موصوف به صفات عاطفی، انسانی، روانی و احساسی است و ما همه در برابر مشتری و نیاز های او مسئول هستیم و دغدغه ی سازمان های پیشرو چگونگی بینش مشتری است ، تفکر مشتری‌مداری یعنی (اعتماد به مشتری، رعایت حقوق مشتری، احترام عمیق به مشتری و ارتباط دائم با مشتری از طریق ارزش گذاشتن برای آنان و لمس روح و احساساتشان است) در این کتاب، طی دوازده فصل به گونه‌ای بسیار ساده و روان، سعی شده است مفاهیم مرتبط با مشتری‌ برای دانشجویان و علاقه‌ مندان مطرح شود.

 

بدون نظر

نظر شما چیست؟