مدیریت برند ها

مدیریت برندها

مدیریت برند ها

بخشی از مقدمه کتاب

 یک منظرمعاصر، نگاهی کاملا نوین به مدیریت و استراتژی برند می اندازد و به نقش محوری برندسازی در محیط امروزه کسب و کار می پردازد.
این کتاب برای دانشجویان علاقمند به حوزه برند در مقاطع مختلف به رشته تحریر در آمده است.
علاقمندان در این کتاب با نحوه خلق، ایجاد و مدیریت برندهای قدرتمند آشنا خواهند شد.
از این رو پوشش جامعی از مباحث برند مانند نام گذاری، طرح و بسته بندی یک برند، چگونگی خلق تصاویر و پیام های برند و تئوری جایگاه یابی برندها در بازار را شامل می شود.
در این کتاب همچنین به موضوع توسعه موفق برندها و مدیریت سبد برند پرداخته می شود و این که چگونه یک برند را در چرخه عمرش پایدار نگه داریم.

این کتاب در 3 بخش اصلی و 13 فصل، دو بعد تئوریکی و کاربردی برندسازی را پوشش می دهد.

بدون نظر

نظر شما چیست؟