فاطمه کرکه آبادی

فاطمه کرکه آبادی

فاطمه کرکه آبادی مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه الزهرا و مدرک کارشناسی ارشد را از دانشگاه آزاد دریافت کرد

اومدیر بخش برندینگ و آتلیه ی شرکت داروگ بین الملل و همچنین مدرس دانشگاه علم و فرهنگ و مدرس دانشگاه هنر

فاطمه کرکه آبادی عضو انجمن طراحان گرافیک ایران است.

 افتخارات:

 پنجمیـن و ششمیـن دوسالانـه ی طراحـان گرافیک ایـران،موزه هنـر هـای معاصـر ایـران

 نمایشگـاه فریـاد ایرانـی ۲ و۳ در فرانسـه و بلژیـک

 اولین نمایشگاه طراحی گرافیک و تایپوگرافی ایرانی در روسیه

  اولین دوسالانه پوستر جهان اسلام و ششمین سـه سالانه بین المللی فوربلاک اکرایـن

  نمایشگاه لوگو تایپ و نشانه در خانه هنرمندان تهـران و دومین نمایشگـاه بین المللـی یونایتـد دیزاین در کره

 سومیـن مسابقه ی انتی ایدز اکرایـن و دوسالانه بین المللی ترید مارک و لوگوتایپ تامگا روسیه

 سرو نقره ای ۸۹ و ۹۰ و موفـق به دریافـت جایـزه ی لـی بـل روغن زیتون صـدر رودبـار

 

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.