صادق بریرانی

صادق بریرانی

صادق بریرانی

در 16 سالگی نقاشی را از درویشی به نام «زرین‌کلک» آموخت که از شاگردان کمال ‌الملک بود.

در 1326 برای تحصیل در رشتـه نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. سپس به آمریکا رفت و در دانشگاه ایندیانا تحصیل کرد.

صادق بریـرانـی از سال 1360 در دانشگاه‌هـای تهـران گرافیـک تدریـس کـرده ‌اسـت.

او داور دوسالانه گرافیک برنو، چکسلواکی در 1355 و دوسالانه طراحی گرافیک تهران در 1371 بوده ‌است.

با وجود ایـن‌که در دوران تحصیل، تأثیـر زیادی از هنـر اروپا و آمریکا گرفت، ولی به بیان هنری ایرانی خود وفادار ماند.

آثـار وی در عیـن حـال کـه از هنـر خـوشنویسـی قـدیمـی ایـرانـی ریشـه مـی ‌گیرنـد.

بریرانی معتقد است که فرم ظاهری کلمات تداعی‌کننده معنا و مفهوم هستند و پلی بین درون مفاهیم با دنیای خارج‌ اند.

تلفیـق نقاشـی، گرافیـک و شعـر مشخصـه عمـده کارهای اوسـت.

او در سـال 1336 اداره هنـر گرافیـک در وزارت فـرهنـگ و هنـر را بنیـان گـذاری کـرد.

استاد بریرانـی به مدت 10 سال در تالار رودکـی مشغول به کار بود و بسیاری از پوستـرهای موسیقی در آن زمان توسط او طراحی شد.

وی در سـال 1360 بازنشسته شد و پـس از آن برای تدریس به دانشگاه های تهـران،  دانشگاه آزاد و الزهرا دعوت شد.

آثار او در نمایشگاه های زیادی به نمایش در آمد و منتقدان و هنرمندان را بـه تحسین واداشت.

این طراح گرافیک اکنون مقیم آمریکا است.

بدون نظر

نظر دادن غیر فعال است.