سعید رضوانی

سعید رضوانی

سعید رضوانی طراح گرافیک و مدیر هنری است که چندین سال است در زمینه گرافیک

و تصویر سازی فعالیت می کند

طراحی های او بیشتر بر محور عکس و تصویر می باشد

حضور در بیش از ۱۵ نمایشگاه داخلی و خارجی پوستر

مدیر هنری و طراح گرافیک بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر

مدیـر هنـری و طـراح گرافیـک خانــه هنـر فروردیـن

مدیر هنـری و طـراح گرافیک خانـه ی یــرما و موسسـه سینمایـی پارادیارت

مدیر هنری و طراح گرافیک ارشـد سی و هفتمین جشنواره بین المللـی تئاتر فجر

مدیر هنـری و طراح گرافیک ارشـد اولین جشنـواره بیـن المللـی تئاتر الـف

جایزه سـوم بخش پوستر تئاتـر از سی و سومین جشنواره بین المللـی تئاتر فجـر

جایزه اول پوستر نمایشنامه خوانی از سومین جشنواره ملی نمایشنامه خوانی نیمکت

شایسته تقدیر بخـش مسابقه هویت بصـری گروه های تئاتر از سـی و پنجمین

جشنواره بین المللی تئاتر فجر

جایزه اول ( دیپلم افتخار) بخش مسابقه پوستر رویدادهای تئاتر از سی و چهارمی

جشنواره بین المللی تئاتر فجر

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.