راهنمای انتخاب یک نام موفق

راهنمای انتخاب یک نام موفق

راهنمای انتخاب یک نام موفق

بخشی از مقدمه کتاب

نام یکی از با ارزش ترین دارای هاست، آن هم در دنیایی که هر روز به هزاران شکل به کار می رود

نام مناسب به زمان خاصی محدود نیست، نامی که به درستی انتخاب شده باشد ذهن را اسیر خودش می کند و در ذهن ها ماندگار می شود

یکی از نخستین گام های دشوار در ساخت برند انتخاب نامی مناسب برای آن است

از ان جا که نام شما در مرکز توجه ها قرار دارد و با دوام ترین و پایدار ترین قسمت برند شما هست انتخاب یک نام خوب مهم است

نام مناسب پتانسیل این را دارد که به کمپین روابط عمومی مناسب تبدیل شود

نام مناسب  می تواند به کمک تبلیغات شما بیاید و شعرت به همراه آورد و با مخاطب بهترین ارتباط را برقرار کند و پوشش رسانه ای مناسبی

 نام برند همان قدر محصول یا خدمت شما را تعریف می‌کند که نام شما، شما را به عنوان یک فرد

در این کتاب  فرآیند انتخاب نام، بر مبنای عوامل مختلف می‌پردازد و معیارهای مفیدی برای انتخاب نام جدید یا قضاوت نام‌های موجود به دست می‌دهد

آنچه در این کتاب خواهید آموخت:

فصل یک: نقش نام در برندینگ
فصل دو: معیارهای نام‌گذاری- ویژگی‌های نام خوب
فصل سه: دامنه‌ی اینترنتی، دردسرها و هشدارها
فصل چهار: ایده‌هایی که باید مد نظر قرار بگیرند- انواع نام‌های موفق
فصل پنج: بازنگری فرآیند نام‌گذاری
فصل شش: پیش‌نویس خلاقانه
فصل هفت: فرآیند و منابع ایجاد نام
فصل هشت: ارزیابی نام‌ها
فصل نه: نام‌گذاری مجدد
فصل ده: نام‌گذاری پس از ادغام یا خرید شرکت
فصل یازده: به‌کارگیری نام
فصل دوازده: معماری نام

بدون نظر

نظر شما چیست؟