راز های تبلیغات

راز های تبلیغاتی

راز های تبلیغات

بخشی از مقدمه کتاب

کتاب رازهای تبلیغات دومین کتاب دیوید اُگیلوی است.. زبان کتاب رازهای تبلیغات ، روان و آمیخته با طنز و کنایه است. موضوعات مطرح شده در کتاب بسیار موجز، ساده و عاری از الفاظ و مفاهیم پیچیده است و بحث های جدی، طولانی و خسته کننده تبدیل به موضوعات شیرین و قابل فهم شده است. کتاب رازهای تبلیغات برای دست اندرکاران تبلیغات و یا مدیران مرتبط با صنعت تبلیغات، بسیار شیرین و آموزنده است. لذا مطالب کتاب به رغم گذشت سالها از نگارش آن هنوز خواندنی و آموختنی است.

اُگیلوی در کنار بزرگان صنعت تبلیغات آمریکا، کار خود را شروع کرد و درس های زیادی از آنها آموخت. او مفاهیم نوینی در نوشتن آگهی ها و معرفی مارک های تجاری خلق کرد. تجارب او در حوزه های گوناگون تبلیغات موجب شد تا عده ای بگویند او حقیقتا به رازهای تبلیغات دست پیدا کرده است.

بدون نظر

نظر شما چیست؟