جعبه ابزار تبلیغات ایران

جعبه ابزار تبلیغات ایران

بخشی از مقدمه کتاب

جعبه ابزار تبلیغات ایران کتابی است که در آن اصطلاحات رایج صنعت تبلیغات را به زبانی ساده و کاربردی بیان کرده است هرچند این کتاب سعی دارد که اصطلاحات رایج تبلیغات را بیان و بررسی کند، ولی با ظهور رسانه های دیجیتال گستره این لغات بسیار وسیع تر شده است با این حال این کتاب کتابی پایه ای است و در شروع فعالیت مطالعه ی ان خالی از لطف نیست. در واقع دانستن مطالب این کتاب برای هر فردی لازم است.

این کتاب در ۷ بخش تنظیم شده است: ۱۰ اصطلاح بازاریابی که قبل از هر چیزی باید دانست، تبلیغات رادیو و تلویزیون، تبلیغات محیطی و فروشگاهی، تبلیغات چاپی، تبلیغات فضای مجازی، کلمات در یک نگاه به ترتیب حروف الفبا و ضمائم.

بدون نظر

ارسال دیدگاه