تجزیه و تحلیل آثار گرافیک

تجزیه و تحلیل آثار گرافیک

تجزیه و تحلیل آثار گرافیک

بخشی از مقدمه کتاب

تجزیه و تحلیل آثار بصری زمینه های مشترکی در تمام رشته های هنرهای تجسمی دارد. هدف اصلی از تجزیه و تحلیل هر اثر از نظر بصری،نوشتن یا صحبت کردن درباره ی آن به شیوه ی است که اثر بهتر فهمیده شود برای این کار،ابتدا باید اجزای مختلف کار راجداگانه دید سپس ارتباط این اجزا با یکدیگر را توضیح داد هدف اصلی از ارائه تحلیل،دیدن جایگاه آن در ارتباط تصویری است . در این کتاب سعی شده است به مهم ترین مباحث مورد نیاز تحلیل آثار گرافیک در ارتباط تصویری پرداخته شود  تا دانشجویان در مقاطع مختلف و نیز عموم علاقه مندان بتوانند آن اثر را به طور واقع بینانه مورد تحلیل قرار دهند و سپس آن را به صورت نوشته یا مقاله ارائه کنند.

بدون نظر

نظر شما چیست؟