پیام پور فلاح

متولد 1367- اصفهان

دانشجوی مهندسی مکانیک

 

فعالیت مطبوعاتی از سال 1380 به عنوان کاریکاتوریست و تصویرگر

شرکت در جشنواره و نمایشگاه های مختلف داخلی و خارجی و کسب جوایزی همچون :

-جایزه ویژه پانزدهمن جشنواره بین الملی ((اولنس کارتونال)) بلژیک- 1382

-جایزه ویژه دومین جشنواره بین المللی ((لینگ مو)) چین- 1383

-جایزه ویژه سومین جشنواره بین المللی ((لینگ مو)) چین- 1384

-جایزه نقره چهارمین جشنواره بین المللی ((سیریا کارتون)) سوریه – 1387

-عضو شورای کارشناسی وسرپرست خانه کاریکاتور اصفهان

-عضو رسمی انجمن روزنامه نگاران استان اصفهان