لیلا جعفرپیشه

شرکت در نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و دکوراسیون داخلی اصفهان سالهای 1383و1384

شرکت در نمایشگاه بین  المللی سلیمانیه کردستان عراق

اصفهان

IELST GENERAL   سال 1389 با نمره 6.

شرکت در نمایشگاه بین  المللی سلیمانیه کردستان عراق

کسب تقدیر نامه از کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

1-نقاشی در راه آموزش بهینه

2- شرکت در آثار مربیان

3-مقام آوردن شاگردان در مسابقات هنری بلغارستان با موضوع مراسم عروسی در سرزمین من

4-مقام آوردن شاگردان در مسابقات هنری محیط زیست ژاپن

5-تقدیرنامه از طرف اتاق بازرگانی به خاطر شرکت در نمایشگاه سلیمانیه

1-طراحی واجرای دفتر فروش لورچ1381

2-طراحی واجرای دفتر فروش کارخانه آجر سازی قپانچی شهرک صنعتی دولت آباد

3-طراحی واجرای آب نمای هفت سین شهرداری اصفهان 1381