فرنوش ارباب شیرانی

متولد: 12 تیر ماه 1357

 مدرک کارشناسی  ارشد مرمت واحیاء بناهای تاریخی فارغ التحصیل دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران مرکزی

1- نظارت و تهیه گزارش از اجرای بازسازی و قالب بندی 6 اتاق از اتاق های طبقه فوقانی  میدان نقش جهان از کوچه پشت مطبخ تا عالیقاپو  و همچنین اجرای طاق و فخر مدین مجاور فضای سبز دانشگاه هنر اصفهان خیابان استانداری به سرپرستی استاد محمد پاکنژاد1380.

2- مرمت و نوسازی 3 دهانه از طاقهای بازارچه قلندرها  به سرپرستی استاد  محمد پاکنژاد تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان 1380

3- تهیه گزارش از بازسازی  حمام علیقلی آقا ومرمت 5 کتیبه از کاشیهای شاهنشین چهار حوض به سرپرستی استاد آقاجانی1381.

4- نظارت و تهیه گزارش از اجرای بازسازی و قالب بندی 3 دهانه تاق های چهارسو مقصود بیک به سرپرستی استاد  مهدی پاکنژاد.1382

5- اجرای طرح بازسازی گاوروی حمام شاه به سرپرستی استاد کارمرحوم  معمار آقای مهدی پاکنژاد تحت نظارت سازمان نوسازی و بهسازی 1382.

6- تهیه پرونده های ثبتی و مستند نگاری بناهای درجه 1 و در حال تخریب  واقع در شهرستان های میمه  و وزوان همچنین بناهای شاخص زرین شهر و فلاورجان از جمله:

_ مسجد جامع زرین شهر

– کاروانسرای آغا کمال ,میمه

– حمام آقا محمود گز ونداده

– حمام ونداده

– حمام خزانه روستای رباط آغا کمال  ,میمه

– امامزاده جعفر,وزوان

– قلعه کوشک دائی ,وزوان

–  قنات های( مزد آباد، رباط آغا کمال، حسن رباط، چغاده) میمه و وزوان

– برجهای کبوتر ونهر,فلاورجان ,روستای طاد ونهر در سالهای 1383تا 1385

7-تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه هنر بزرگمهر و دانشکده های وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی نقش جهان ,عتیق ,مبارکه ,نجف آباد تا حال حاضر1395

(طرح معماری 1و2,جامعه شناسی معماری,تنظیم شرایط محیطی,انسان طبیعت معماری,بیان معماری,رولوه ,هندسه نقوش و تاق و قوس,ساختارهای نوین در بناهای قدیمی و….)

8- مشاور شرکت سولان سازه در پروژه های بنیاد حفظ آثار در شهرستان های :زاهدان, فکه ,کرمانشاه از سال 91 تا حال حاضر.