شیما قاسمی

کارشناس ارشد نقاشی

عضو انجمن هنرهای تجسمی ایران

عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران

عضو انجمن هنرهای اسلامی

عضو انجمن علمی دانشجویی دانشگاه سپهر اصفهان

برگزاری دو نمایشگاه انفرادی و پنج نمایشگاه گروهی

تدریس خصوصی شش سال طراحی،نقاشی،خلاقیت کودک و بزرگسال

تدریس ایده پردازی ذهنی و هنر جدید

برگزیده ی دو دوره جشنواره ی سالانه ی هنرهای تجسمی جوان

انجام پروژه های نقاشی شهری شهرداری اصفهان

برگزاری ورک شاپ گروهی طراحی فیگوراتیو

دارنده رتبه برتر رشته مجموعه هنرهای تصویری دانشکده هنر