سینا طاهری

فارغ التحصیل رشته مجسمه سازی دانشگاه هنر تهران

مدرس دانشگاه سپهر از سال 88 تاکنون

1.شرکت در بیش از بیست نمایشگاه گروهی از جمله پنجمین بینال مجسمه سازی تهران-سمپزیوم چوب تهران-نمایشگاه چهارباغ موزه هنرهای معاصر اصفهان-مجسمه سازان آزاد خانه هنرمندان تهران-شرکت در نمایشگاه طراحان آزاد-نگارخانه آتش زاد-شرکت در نمایشگاه جمعی دانشجویان مجسمه سازی دانشگاه هنر تهران-نگارخانه لاله-سمپوزیم پورتره مشاهیر اصفهان و …

2.نمایشگاه انفرادی با عنوان میراث نا ملموس نگارخانه سیتی سنتر اصفهان و اجرای 3 پرفورمنس دانشگاه هنر

3.نصب چند اثر در مقیاس شهری از جمل” رسانه و باد” سیتی سنتر

4.طراحی و ساخت مبلمان مجموعه اصفهان سیتی سنتر

5.برگزاری چهار نمایشگاه مجسمه سازی موضوعی در نگارخانه اصفهان سیتی سنتر