سعید علیاری

طراح صنعتی / مدرس دانشگاه

کارشناسی ارشد طراحی صنعتی/دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

کارشناسی طراحی صنعتی/ دانشگاه هنر اسلامی تبریز

عضویت در گروه آینده شناسی پژوهشکدۀ فناوری های نو در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو کمیته ایمنی و محیط زیست دانشگاه هنر اصفهان

عضو کارگروه دفتر مدیریت فناوری دانشگاه

مدیریت گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنر اصفهان

تاسیس شرکت دانش بنیان در مرکز رشد دانشگاه هنر اصفهان در حوزۀ طراحی محصول

مشاور انجمن علمی گروه آموزشی طراحی صنعتی دانشگاه هنر اصفهان

عضو شورای تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه هنر اصفهان

عضو شورای راهبردی گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه در دانشگاه هنر اصفهان

تدریس دانشگاه هنر اصفهان

تهیه طرح درس برای دروس: پروژه طراحی صنعتی 6 (حال و آینده)، پروژه طراحی صنعتی 8 (بیونیک)، اقتصاد و مدیریت تولیدات صنعتی، ارزیابی تولیدات صنعتی، هندسه 1، ریاضی 1، طراحی به کمک کامپیوتر، تاریخ طراحی صنعتی

برگزاری و طراحی سوال برای آزمون مرحلۀ اول هجدهمین المپیاد دانشجویی طراحی صنعتی

برگزاری و طراحی سوال برای آزمون مرحلۀ اول نوزدهمین المپیاد دانشجویی طراحی صنعتی

راهنمایی بیش از 20 پایان نامۀ دورۀ کارشناسی

مشاور پایان نامه های رشته معماری در مقطع کارشناسی ارشد

همکاری با واحد آموزش سازمان مدیریت صنعتی در برگزاری و تدریس دوره های کوتاه مدت طراحی دکوراسیون داخلی

کسب رتبۀ 68 کنکور کارشناسی هنر در سال 1381

کسب رتبۀ 13 کنکور کارشناسی ارشد طراحی صنعتی در سال 1386