رسول‌کمالی

عکاس – طراح گرافیک –  تصویرگر

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری/ دانشکده ی هنر  دانشگاه تربیت مدرس تهران

کارشناسی گرافیک / دانشکده انقلاب اسلامی تهران

عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران (IGDS) 

عضو مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی ایران

عضو هیأت علمی و مدیر گروه سابق گرافیک موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان

مدرس هنر در دانشگاه دولتی هنر اصفهان (دانشکدۀ هنرهای تجسمی)، موسسات آموزش عالی هنر سپهر اصفهان، نقش جهان اصفهان (وابسته به سازمان میراث فرهنگی) ، دانشکده جامع علمی و کاربردی زرین شهر اصفهان و هنرستان هنرهای زیبای اصفهان

داور المپیاد مهارت ملی سازمان فنی و حرفه ای کشور در رشته ی طراحی گرافیک /  تهران 1382

داور مسابقات روایت محرم  و هیأت انتخاب آثار نمایشگاه پوسترهای بزرگداشت اصفهان و اما” اصفهان” / 1389-1388

داور اولین همایش ملی گرافیک محیطی و مبلمان شهری / 1389

کارشناس هنری ارتباط تصویری در برنامه هنری فرهنگی “اینجا چراغی روشن است” رادیو اصفهان / 1391و …

کتاب: «بازخوانی عرفانی مبانی هنرهای تجسمی»؛ انتشارات سوره مهر / 1394

کتاب:

«توامان؛ منتخب آثار تجسمی رسول کمالی»/ انتشارات نهفت / 1392

مقالۀ علمی ترویجی:”نقدی بر گرافیک حسی” کتاب ماه هنر/ آبانماه 87

مقالۀ علمی ترویجی:”از نشانه شناسی تا گرافیک عامیانه ”  کتاب ماه هنر/ خردادماه 88

مقالۀ علمی ترویجی:”فراروایت در پوسترهای تئاتر”  گلستانه / شهریورماه 88

مقالۀ علمی ترویجی:”بررسی خصیصه های تصویر از منظر دو کتاب مرصاد العباد و گلشن راز” کتاب ماه هنر/ شهریورماه 88

مقالۀ علمی ترویجی:”عکس، خاستگاه دوران مدرنیسم؛ فتومونتاژ، خاستگاه دوران معاصر” فرهنگ، جامعه، رسانه(انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات ایران)/ شماره 5/ تابستان‌92

مقالۀ علمی ترویجی:”هم‌آمیختگی تجربیات حسی و شناختی در گرافیک محیطی”  فرهنگ، جامعه، رسانه(انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات ایران)/ شماره 6/ پاییز 92

مقالۀ علمی پژوهشی: «بررسی کادر و جهات در آن از منظر سنت و عرفان ایرانی» در فصلنامه گنجینه ، فرهنگستان هنر ایران

نمایشگاه انفرادی فتوآرت با عنوان سرد-آب‌ها/  گالری شیرین، تهران 1392

نمایشگاه انفرادی فتوآرت با عنوان توامان (مجموعه ی اول) /  گالری محسن، تهران 1390

نمایشگاه انفرادی فتوآرت با عنوان توامان (مجموعه ی دوم) /  گالری متن، اصفهان 1390

نمایشگاه گروهی نگاهی به عکاسی معاصر ایران/ گالری پردیس ملت تهران 1394

برندۀ دومین جشنواره ی مجازی هنرهای معاصر در گرایش عکاسی- پرسبوک / گالری ارسباران و الهه

نمایشگاه گروهی منتخبی از برگزیدگان پرسبوک اول و دوم با عنوان “بی مرز” /  موزه ی هنرهای معاصر اصفهان 1390

نمایشگاه گروهی هنر معاصر با عنوان “آبگینه های سنگی به روایت امروز” /  گالری متن، اصفهان

نمایشگاه گروهی پوستر “گره، پترن در پوسترهای معاصر ایران” / دانشگاه آزاد اسلامی هنر یزد 1390

نمایشگاه گروهی پوستر و اقلام گرافیکی “سرو نقره ای 2 و 3 و 4” اعضای انجمن صنفی گرافیک ایران/ خانه هنرمندان تهران 94 و92 و 1390

اثر برگزیده در نمایشگاه پوستر  good 50×70 posters/ ایتالیا 2008

نمایشگاه انفرادی پوستر و تصویرسازی /  موزه ی هنرهای معاصر اصفهان 1387

نهمین دو سالانه ی بین المللی طراحی پوستر و ملی طراحی گرافیک ایران / فرهنگستان هنر (صبا) و موزه هنرهای معاصر تهران1386

برگزاری نمایشگاه اعضای انجمن صنفی / خانه هنرمندان اصفهان و تهران  1386

دومین دوسالانه طراحی پوستر جهان اسلام / فرهنگستان هنر (صبا) تهران 1386

تقدیر شده در سومین دوسالانه طراحی پوستر جهان اسلام/ فرهنگستان هنر (صبا) تهران 1388

اولین جشنواره ملی هنرهای تجسمی مقاومت / موزه هنرهای معاصر تهران 1385

اولین نمایشگاه مفهومی (کانسپچوال) هنرمندان تجسمی اصفهان 1385 

نمایشگاه پوسترهای تجربی گروه حرف آخر / موزه هنرهای معاصر اصفهان 1383  و …

برگزاری ورکشاپهای آموزشی و سخنرانیهای متعدد در دانشگاه دولتی هنر اصفهان، حوزۀ هنری (خانۀ هنرمندان) استان اصفهان، دانشکده‌های علمی کاربردی نقش جهان و زرین شهر، موسسات آموزش عالی سپهر و راغب اصفهانی و …/ 1394-1390