حامد بذرافکن

متولد  هفتم خرداد 1363 /  اصفهان

لیسانس مهندسی مکانیک

همکاری با نشریات و مطبوعات در زمینه کارتون مطبوعاتی از سال 1389

دبیر سرویس کارتون ماهنامه طنز و کاریکاتور اصفهان نیمروز

عضو گروه کارشناسی خانه کاریکاتور اصفهان

لوح تقدیر از مسابقه KARPIK 2006  لهستان

راهیابی به بخش مسابقه دوسالانه هفتم کاریکاتور تهران-1384

نفر اول نمایشگاه کاریکاتور های مطبوعاتی اصفهان- 1389

جایزه ویژه جشنواره ایدین دوغان 2013