گرافیستاک 6 با حضور”احمد عزیزپور”

عنوان

گرافیستاک 6 با حضور احمد عزیزپور کارشناس ارشد گرافیک و مدرس دانشگاه در آکادمی هنر ناربن برگزار شد .

در این نشست که جمعی از علاقمندان گرافیک حضور داشتند ، مباحثی پیرامون کاربرد خوشنویسی در طراحی گرفیک مطرح شد . بررسی ظرفیت ها و قواعد خوشنویسی بخش عمده صحبت های عزیزپور بودند .

ریتم، هم راستایی های مشابه ، قالب پذیری ، کشیده ها ، سوارنویسی ، ارزشمندی فضاهای منفی ، راستاها و تکرارها ازمهمترین مواردی بودن که با ارائه تصاویر مستندی از خوشنویسی و تایپوگرافی معاصر درباره آنها بحث و تبادل نظر شد .

فرم ، فضا و ترکیب بندی بخش دیگری از صحبت های مطرح شده در این گفتگو بودند که مورد توجه علاقمندان قرار گرفت .

در بخش دیگری از این نشست، پرسش های شرکت کنندگان درباره خوشنویسی و تایپوگرافی توسط ایشان پاسخ داده شد .

در پایان هم تعدادی از آثار آقای عزیزپور در معرض دید علاقمندان گذاشته شد

بدون نظر

نظر شما چیست؟