نقاشی

نقاشی / Painting

اساتید دوره

این هنرجویان تنها پس از گذشت یک سال، توانایی آن را خواهند داشت کــه جذب بازار کــار شوند از این رو دردوره پایانی مدیریت برند شخصی را فرا می گیرند که با راه های بازاریابی و قرارداد نویسی و ملزومات دیگر ورود به بازار کار آشنا می شوند.   آکادمی هنر  ناربن پس از برگزاری نمایشگاه گروهی،آزمون جامع و تعیین سطح مهارت های هنرجویان،آن ها را به مراکز حرفه ای اصفهان معرفی می نماید و گواهینامه پایان دوره برای ایشان صادر می گردد.

نقاشی دیجیتال

دوره های کوتاه مدت برای آن دسته از علاقه مندان طراحی شده که قبلا مهارت هایی را در سطوح مختلف در این رشته کسب کرده اند و اکنون نیاز به تقویت سایر جنبه ها دارند.

دوره های خصوصی برای مخاطبان ویژه با اهداف ویژه آموزشی می باشد که آکادمی هنر ناربن با بهره گیری از مجموعه بی نظیر اساتید اقدام به برگزاری این دوره از کلاس ها نموده است.

wpDataTable with provided ID not found!

فرم معرفی به کار

فرم ثبت نام