≡ فراخوان طراحى نشان مرکز آموزش علمى- کاربردى «هنر آفرین پویان» ≡ ■ مهلت ارسال آثار: ٢٩ اسفند ۱۳۹۷ ■ مركز آموزش علمى- كاربردى «هنر آفرين پويان» واقع در شهر سمنان در نظر دارد، طراحى نشان مركز دانشگاهى خود را به فراخوان عمومى بگذارد. ■ از عموم هنرمندان،...